Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора, ужа научна област Транспортно инжењерство, кандидати Александар Стјепановић, Ђорђе Поповић

Прилог: Извјештај