Конкурс за упис студената у прву годину првог циклуса студија у академској 2020/2021. години – други уписни рок

На основу члана 67. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 67/20), Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1333/20 од 14.05.2020. године, о броју редовних студената који се уписују у прву годину првог циклуса студија и у прву годину другог циклуса студија у академској 2020/2021. години на јавне високошколске установе и Одлуке Сената Универзитета у Источном Сарајеву број: 01-С-10-VIII/20 од 30.01.2020. године, расписује се

Конкурс за упис студената у прву годину првог циклуса студија у академској 2020/2021. години  на Универзитету у Источном Сарајеву у другом уписном року

Посебне одредбе/први циклус студија