Машинском факултету у Источном Сарајеву уручено увјерење о акредитацији

Увјерење о акредитацији студијског програма Машинство I и II циклуса студија уручено је Машинском факултету Универзитета у Источном Сарајеву. Машински факултет Источно Сарајево, према оцјени независних стручњака из поступка акредитације високошколских установа/студијских програма, испуњава све услове и захтјеве акредитационог тијела и успјешно спроводи обезбјеђење квалитета у свом раду.

Када је ријеч о првом циклусу студија, на Машински факултет у Источном Сарајеву у првом уписном року ове године се уписало за 30% више студената него прошле године. У другом уписном року, који почиње 31.08.2020. године, право уписа на буџет имаће још 17 студената.

Право уписа на буџет на другом циклусу студија има 15 студената, а предаја докумената за упис почела је 22. јуна 2020. године и трајаће до 23. октобра 2020. године.