Одржана 32. сједница Управног одбора

На 32. сједници Управног одбора Универзитета у Источном Сарајеву, која је одржана у петак 12. јуна, разматрани су и усвајани извјештаји о финансијском пословању за 2019. годину  као и извјештаји о спроведеним јавним набавкама за 2019. годину.

Декани организационих јединица су извијестили чланове Управног одбора о финанијском пословању, као и о спроведеним јавним набавкама у 2019. години.

Такође, чланонви Управног одбора су разматрали захтјев за измјену и допуну Плана јавних набавки за 2020. годину.