Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента – Синиша Божичковић

Извјештај комисије за разматрање конкурсног материјала о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента за ужу научну област Менаџмент

Прилог: Извјештај