Старт / Обавјештења - Универзитет / Лицитација / Јавни позив за продају хаварисаног путничког моторног возила путем јавне лицитације

Јавни позив за продају хаварисаног путничког моторног возила путем јавне лицитације