Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања - Извјештаји / Извјештај о оцјени урађене докторске дисертације – Игор Ђурђић

Извјештај о оцјени урађене докторске дисертације – Игор Ђурђић

Прилог: Извјештај