Старт / Вијести - Универзитет / Одржан научни скуп поводом Дана Правног факултета

Одржан научни скуп поводом Дана Правног факултета

На Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву, у суботу, 26. октобра 2019. године одржан је осми Научни скуп поводом Дана Правног факултета, на тему „Право, традиција и промјене“.

Учешће у раду скупа пријавило је 90 универзитетских наставника из осам држава – Русије, САД, Србије, Хрватске, Црне Горе, Македоније, Словеније и БиХ, који су послали укупно 75 самосталних и коауторских реферата. Већина њих усмено је саопштила своје радове на скупу чиме су допринијели научној дискусији која је услиједила након излагања реферата на секцијама (Јавноправној и теоријскоправној, Грађанскоправној и привредноправној, Кривичноправној и секцији Осамсто година Законоправила Светог Саве/Историјскоправној).

У Научном одбору који је осмислио концепцију конференције и одобрио реферате пријављеним ауторима, учествовало је 18 признатих научника из осам држава – Русије, Мађарске, Србије, Хрватске, Црне Горе, Македоније, Словеније и БиХ, а који су објављивали радове у публикацијама са „ISI“ листе и односе се на тему скупа.

Суорганизатори скупа били су Међународно удружење правника, са сједиштем у Москви и Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Београд, чији представници су били чланови Научног одбора скупа, а саопштили су и своје реферате на конференцији.

Одлуком Комисије за класификацију и категоризацију научних скупова при Министарству за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске, прошлогодишњи скуп оцијењен је као најбоље класификован и категорисан међу свим скуповима које организују факултети друштвено-хуманистичких наука у Републици Српској, те се организатори надају да ће овогодишња конференција бити вреднована још боље, односно као међународни научни скуп. 

Такође, организатори се захваљују свим учесницима скупа, члановима Научног и Организационог одбора, као и представницима институција Републике Српске који су пружили несебичну подршку у раду Правном факултету, цијенећи оно што је до сада постигнуто на овој високошколској установи.