Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања - Извјештаји / Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистента – Тодор Ђорем

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистента – Тодор Ђорем

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистента за ужу научну област Шумарство.

Прилог: Извјештај