Старт / Вијести - Факултет за производњу и менаџмент / Одржано предавање на тему: „Примјена мултиваријантних статистичких техника у научним истраживањима“

Одржано предавање на тему: „Примјена мултиваријантних статистичких техника у научним истраживањима“

На Факултету за производњу и менаџмент Требиње Универзитета у Источном Сарајеву (УИС) у четвртак, 16. маја, др Драгослав Бањак, предсједник Скупштине града Требиња, одржао је предавање на тему „Примјена мултиваријантних статистичких техника у научним истраживањима“.

Др Драгослав Бањак одбранио је докторску дисертацију на Рударско-геолошком факултету, Универзитета у Београду, на Департману за хидрогеологију.

Аутор је бројних научних радова и учесник је у значајном броју пројеката.

Рецензент је у престижном међународном научном часопису Hydrological Sciences Journal. Члан је међународног удружења хидрогеолога (IAH).