Start / Fakulteti i Akademije / Održano predavanje na temu: „Primjena multivarijantnih statističkih tehnika u naučnim istraživanjima“

Održano predavanje na temu: „Primjena multivarijantnih statističkih tehnika u naučnim istraživanjima“

Na Fakultetu za proizvodnju i menadžment Trebinje Univerziteta u Istočnom Sarajevu (UIS) u četvrtak, 16. maja, dr Dragoslav Banjak, predsjednik Skupštine grada Trebinja, održao je predavanje na temu „Primjena multivarijantnih statističkih tehnika u naučnim istraživanjima“.

Dr Dragoslav Banjak odbranio je doktorsku disertaciju na Rudarsko-geološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, na Departmanu za hidrogeologiju.

Autor je brojnih naučnih radova i učesnik je u značajnom broju projekata.

Recenzent je u prestižnom međunarodnom naučnom časopisu Hydrological Sciences Journal. Član je međunarodnog udruženja hidrogeologa (IAH).