Извјештај комисије о избору у звање ванредног професора – Дражан Ерић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента или ванредног професора, ужa научна област Хирургија (ужа образовна област Хирургија, предмети:Хирургија) – Дражан Ерић

Прилог: Извјештај Дражан Ерић