Старт / Све Aктуелности / Град Бијељина – Конкурс за финансирање научноистраживачких радова у академској 2018/19. години

Град Бијељина – Конкурс за финансирање научноистраживачких радова у академској 2018/19. години

Градоначелник Града Бијељина расписао је Конкурс за финансирање научноистраживачких радова у академској 2018/2019. години.

Право учешћа на Конкурсу имају кандидати којима су научно-наставна вијећа факултета или универзитета у Босни и Херцеговини или иностранству одобрила наслов и одредила термин одбране магистарског рада, његовог еквивалента или докторске тезе у академској 2018/2019. години.

Услов за одабир завршног научноистраживачког рада (магистарски рад, његов еквивалент и докторска теза) који ће се финансирати из буџета Града Бијељина у академској 2018/2019. години је да рад својом структуром и научним дометом може допринијети развоју Града Бијељина, да је одбрану рада одобрило и одредило термин одбране научно-наставно вијеће универзитета или факултета у Босни и Херцеговини или иностранству, да кандидат по истом основу не користи односно није користио средства Министарства науке и технологије Републике Српске, другог државног органа или установе у Босни или Херцеговини и иностранству и да је кандидат на основном студију постигао најмању просјечну оцјену 8,00.

Конкурс се објављује на огласној табли Градске управе Града Бијељина и званичној интернет страници Града Бијељина http://www.gradbijeljina.org

Рок за подношење пријава је је 21 дан од дана објављивања на огласној табли Градске управе.

Више информација на:
http://www.gradbijeljina.org/lat/news/obavjestenja/konkursi/2519.konkurs-za-finansiranje-naucnoistrazivackih-radova-u-akademskoj-20182019-godini.html