Start / Fakulteti i Akademije / Grad Bijeljina – Konkurs za inansiranje naučnoistraživačkih radova u akademskoj 2018/19. godini

Grad Bijeljina – Konkurs za inansiranje naučnoistraživačkih radova u akademskoj 2018/19. godini

Gradonačelnik Grada Bijeljina raspisao je Konkurs za finansiranje naučnoistraživačkih radova u akademskoj 2018/2019. godini.

Pravo učešća na Konkursu imaju kandidati kojima su naučno-nastavna vijeća fakulteta ili univerziteta u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu odobrila naslov i odredila termin odbrane magistarskog rada, njegovog ekvivalenta ili doktorske teze u akademskoj 2018/2019. godini.

Uslov za odabir završnog naučnoistraživačkog rada (magistarski rad, njegov ekvivalent i doktorska teza) koji će se finansirati iz budžeta Grada Bijeljina u akademskoj 2018/2019. godini je da rad svojom strukturom i naučnim dometom može doprinijeti razvoju Grada Bijeljina, da je odbranu rada odobrilo i odredilo termin odbrane naučno-nastavno vijeće univerziteta ili fakulteta u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu, da kandidat po istom osnovu ne koristi odnosno nije koristio sredstva Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, drugog državnog organa ili ustanove u Bosni ili Hercegovini i inostranstvu i da je kandidat na osnovnom studiju postigao najmanju prosječnu ocjenu 8,00.

Konkurs se objavljuje na oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Bijeljina i zvaničnoj internet stranici Grada Bijeljina http://www.gradbijeljina.org

Rok za podnošenje prijava je je 21 dan od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Gradske uprave.

Više informacija na:
http://www.gradbijeljina.org/lat/news/obavjestenja/konkursi/2519.konkurs-za-finansiranje-naucnoistrazivackih-radova-u-akademskoj-20182019-godini.html