Старт / Све Aктуелности / Објављена прелиминарна ранг-листа стипендиста Владе РС

Објављена прелиминарна ранг-листа стипендиста Владе РС

Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске објавило је данас прелиминарну ранг-листу стипендиста, према којој ће бити додијељена 961 стипендија студентима првог, другог и трећег циклуса студија у Републици Српској.

Буџетом Републике Српске планирано је 2.000.000 марака за стипендирање студената студија у Републици Српској. Стипендија износи 2000 марака по студенту и исплаћује се у 10 мјесечних рата.

Комисија за додјелу стипендија предложила је да се успјешним студентима првог, другог и трећег циклуса студија додијеле 653 стипендије и то студентима првог циклуса студија на високошколским установама које се финансирају из биџета 530 стипендија, студентима другог циклуса студија 66 стипендија и студентима трећег циклуса студија 22 стипендије. Студентима првог циклуса студија на високошколским установама које се не финансирају из буџета, додијељено је 35 стипендија.

Комисија за додјелу стипендија предложила је да се осталим студентима првог циклуса студија додијели 277 стипендија, студентима са пребивалиштем у изразито неразвијеним општинама Републике Српске првог циклуса студија 23 стипендије и студентима са инвалидитетом првог, другог и трећег циклуса студија, који остварују право на додатак за помоћ и његу другог лица, осам стипендија.

Приговор на прелиминарну ранг-листу стипендиста, студенти могу доставити у року од осам дана од дана објављивања тј. до 5. марта ове године.

Студенти који су конкурисали за стипендију Министарства и испуњавају услове конкурса а додијељена им је стипендија из другог јавног извора стипендирања, имају могућност да се опредијеле за једну стипендију у року од осам дана од дана објављивања прелиминарне ранг-листе. Уколико се студент одлучи за стипендију Министарства, потребно је да достави увјерење, рјешење или потврду од другог извора стипендирања (општине) да се одриче те стипендије. Уколико Министарство накнадно установи да се студент није одрекао стипендије из другог јавног извора стипендирања, стипендија ће му бити обустављена.

Студенти који су конкурисали за стипендију Министарства и испуњавају услове конкурса, а додијељена им је стипендија Фондације „Др Милан Јелић“, изузети су из разматрања, јер је износ стипендије Фондације већи.

На јавни конкурс за додјелу стипендија студентима првог, другог и трећег циклуса студија у Републици Српској за 2019. годину пријавио се 1.381 студент. Услове конкурса није испунило 258 студента, док је њих 162 испунило услове конкурса, али су приликом рангирања остали испод црте.

Извор: Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске