Старт / Вијести - Академија ликовних умјетности / Извјештај комисије за избор у звање доцента – Саво Рупић

Извјештај комисије за избор у звање доцента – Саво Рупић

Извјештај Kомисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужа научна област Умјетност (стваралаштво – сви облици стваралаштва) група предмета – Сликарство – Саво Рупић

Прилог: Извјештај Саво Рупић