Образац реализације уговора за јавну набавку

Образац реализације уговора за јавну набавку „Набавка рачунарске опреме“ за потребе Саобраћајног факултета у Добоју Универзитета у Источном Сарајеву.

Прилог: Образац