Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања - Извјештаји / Извјештај комисије за избор у звање ванредног професора – Мирослав Лаловић

Извјештај комисије за избор у звање ванредног професора – Мирослав Лаловић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника у академско звање ванредни професор или доцент за ужу научну област Сточарство – Мирослав Лаловић

Прилог: Извјештај Мирослав Лаловић