Старт / Сва Обавјештења / Одлука о поништењу поступка јавне набавке

Одлука о поништењу поступка јавне набавке

Одлука о поништењу поступка јавне набавке са референцом: „Набавка и уградња пумпе у канализациони систем за препумпавање из септичке јаме у канализацију“ за потребе Електротехничког факултета Универзитета у Источном Сарајеву.

Прилог: Одлука