Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања - Извјештаји / Извјештај комисије за избор у звање асистента – Лука Боровић

Извјештај комисије за избор у звање асистента – Лука Боровић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистента, ужа научна/умјетничка област Социјална психологија – Лука Боровић

Прилог: Извјештај Лука Боровић