Старт / Сва Обавјештења / Одлука о избору најповољнијег понуђача

Одлука о избору најповољнијег понуђача

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку са референцом: „Набавка агенцијских услуга за организовање екскурзија у оквиру Међународног симпозијума Agrosym 2018“ за потребе Пољопривредног факултета Универзитета у Источном Сарајеву.

Прилог: Одлука