Старт / Вијести - Машински факултет / Извјештај Комисије о урађеном мафгистарском раду под насловом: Математички модел снабдијевања и потрошње дрвног пелета дефинисан према потребној количини топлоте за загрујавање посматраног објекта

Извјештај Комисије о урађеном мафгистарском раду под насловом: Математички модел снабдијевања и потрошње дрвног пелета дефинисан према потребној количини топлоте за загрујавање посматраног објекта

Прилог: Извјештај