Старт / Вијести - Економски факултет - Брчко / Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Набавка услуга услуга хотелског ресторана по основу организовања манифестација и пријема“ за потребе Економског факултета Брчко

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Набавка услуга услуга хотелског ресторана по основу организовања манифестација и пријема“ за потребе Економског факултета Брчко

Прилог: Одлука (PDF)