Образац реализације уговора за јавну набавку: „Набавка горива” за потребе Саобраћајног факултета Добој