Старт / Вијести - Педагошки факултет / Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научна област: Специфични језици (Србистика), Педагошки факултет Бијељина

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научна област: Специфични језици (Србистика), Педагошки факултет Бијељина

Прилог: Извјештај – др Нина Милановић