Старт / Обавјештења - Универзитет / Конкурси / Конкурс за избор стручњака – акредитација високошколских установа и студијских програма

Конкурс за избор стручњака – акредитација високошколских установа и студијских програма

Агенција за развој високог образовања и осигурање квалитета БиХ објавила је јавни конкурс за избор домаћих и међународних стручњака који дају оцјену и обављају ревизију квалитета и дају препоруке о акредитацији високошколских установа и студијских програма.

Конкурс је објављен у понедјељак, 12. марта.

Стручњаци се бирају у четири категорије: стручњаци–представници академске заједнице у БиХ, стручњаци-представници привреде и праксе, студенти и међународни стручњаци.

Прилог: Јавни конкурс

Образац пријаве на конкурс