Старт / Вијести - Факултет за производњу и менаџмент / Извјештај о научној заснованости и подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације, Факултет за производњу и менаџмент Требиње

Извјештај о научној заснованости и подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације, Факултет за производњу и менаџмент Требиње

Прилог: Извјештај – мр Драган Димитријевић