Старт / 2017 (страна 105)

Годишња архива: 2017

Распоред наставе за студијски програм Специјалне едукације и рехабилитације – Медицински факултет, Фоча

I Дефектологије II Дефектологије III Дефектологије – Логопедија III Дефектологије – Развојни поремећаји IV Дефектологије – Логопедија IV Дефектологије – Развојни поремећаји

Прочитајте