Старт / Сва Обавјештења / Одржана 24. сједница Ректорске конференције Републике Српске

Одржана 24. сједница Ректорске конференције Републике Српске

На Паневропском универзитету „Апеирон“ данас је одржана 24. сједница Ректорске конференције Републике Српске.

Осим чланова Конференције, састанку су присуствовали помоћник министра за науку Републике Српске Синиша Марчић, директор Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске Мирослав Бобрек и директор Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета БиХ Енвер Халиловић.

На састанку је разматрана категоризација научних часописа и научних скупова, гдје се дошло до закључка да је подизање квалитета објављених научних радова од највећег приоритета у оквиру развоја високог образовања. Констатовано је да је циљ да научне публикације установа из Републике Српске буду међународно признате како би наш научни потенцијал постао видљив, као и да бисмо привукли стране ауторе.

Јединствен став Ректорске конференције Републике Српске јесте да је неопходно пооштрити критеријуме избора у наставно-научна звања.

Директор Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске Мирослав Бобрек упознао је учеснике састанка о процесу акредитације саме Агенције од стране Европске асоцијације агенција за осигурање квалитета у високом образовању (ENQA). Такође, најавио је да ће се током 2017. и 2018. године радити акредитација и реакредитација студијских програма на универзитетима у Републици Српској.

Директор Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета БиХ Енвер Халиловић упознао је учеснике састанка о самоевалуационом извјештају те Агенције, те најавио да ће и Агенција за развој високог образовања и осигурање квалитета БиХ ући у процес акредитације од стране Европске асоцијације агенција за осигурање квалитета у високом образовању (ENQA).