Oбразац основних елемената уговора за јавну набавку: „Набавка непредвиђених радова на објекту техничко-лабораторијског центра ТЛЦ-а“ за потребе Саобраћајног факултета Добој

Прилог: Образац (PDF)