Одржан састанак пројектног конзорцијума Еразмус + STINT пројекта

Од 30.11. до 4.12.2016. године у Хај Викомбу у Великој Британији, на Новом Универзитету из Бакингемшајера (Buckinghamshire New University), одржан је састанак пројектног конзорцијума у оквиру међунаордног Еразмус + пројекта „Јачање интернационализације на вискокошколским установама у Босни и Херцеговини“ (Strenghtening of Internationalization in Bosnia and Herzegovina Higher Education – STINT).

На конзорцијумском састанку представљене су до сада реализоване активности свих партнера у током прве године реализације пројекта и креиран је план активности за другу годину пројекта.

Детаљно су представљене SWOT анализе свих партнера у вези са интернационализацијом институција и признавања квалификација. Наиме, SWOT анализе направљене су на основу добијених података сакупљених у три различита спроведена анкетирања – студената, руководства универзитета и факултета, те секретара. Наредни корак који очекује партнере, а нарочито јавне универзитете, јесте израда Стратегије за интернационализацију институција.

Током конзорцијумског састанка представљен је и модел признавања квалификација као документ који би требало да буде усвојен од стране свих јавних универзитета.

У пројекту STINT учествују сви јавни универзитети у Босни и Херцеговини, укључујући и Универзитет у Источном Сарајеву, као и три универзитета из држава Европске уније: KU Leuven –  Универзитет из Лувена (Белгија), Buckingamshire New University – Нови универзитет из Бакингемшајера (Уједињено Краљевство Велике Британије и Сјеверне Ирске) и Instituto Politechnico do Porto-Политехнички универзитет Порто (Португал).

Пројектни партнери су, такође, и Министарство просвјете и културе Републике Српске, Федерално министарство образовања и науке, Агенција за развој високог образовања и обезбјеђење квалитета Босне и Херцеговине (HEA), Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске (HEAARS), те Центар за информисање и признавање докумената из области високог образовања (CIP).

Током три године, колико пројекат траје, предвиђен је низ појединачних и заједничких активности партнера у пројекту којима је циљ већа интернационализација јавних универзитета, те ефикаснији и квалитетнији поступак признавања страних високошколских квалификација.

Координатор STINT пројекта је Универзитет из Лувена, а координатор активности партнера из Босне и Херцеговине је Универзитет у Источном Сарајеву.

Више детаља о пројекту, партнерима и активностима видјети на: http://stint-project.net/

Velika Britanija