Извјештај комисије о подобности теме докторске дисертације кандидата мр Ненада Букејловића, Машински факултет

Прилог: Извјештај (PDF)