Представници УИС-а и Институције омбудсмана за људска права потписали Споразум о сарадњи

Представници Универзитета у Источном Сарајеву на челу са ректором проф. др Радославом Грујићем, 7. новембра у Бањалуци, потписали су Споразум о сарадњи са Институцијом омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине, који има за циљ успостављање и развијање сарадње промоцијом развоја највишег нивоа квалитета наставе и праксе у високом образовању.

Предмет потписаног Споразума јесте успостављање и развијање међусобне сарадње на свим нивоима и у свим сегментима образовне и истраживачке дјелатности од значаја како за Универзитет, тако и за Институцију омбудсмана, прије свега када је ријеч о научно-истраживачком раду и практичној настави студената.

Универзитет ће свим заинтересованим студентима права завршних година омогућити практичну наставу, с циљем стицања посебних знања и практичних вјештина у области остваривања, заштите и промоције људских права и слобода грађана сходно Уставу БиХ и међународним документима.

Програм практичне наставе заједнички ће припремити Универзитет и Институција омбудсмана за људска права БиХ.

Потписници Споразума радиће и на успостављању непосредније сарадње у области издавачке дјелатности за издавање научних часописа, посебних студија, монографија, практикума и уџбеника за потребе студената и наставног и научног рада.

Исти Споразум потписали су у Бањалуци и Институција омбудсмана са јавним и приватним универзитетима, који имају у саставу правни факултет.

Потписивање овог Споразума једна је од активности које су планиране поводом обиљежавања 20 година постојања и дјеловања Институције омбудсмана у БиХ.

Потписивање споразума са Институцијом омбудсмана