Старт / Обавјештења - Универзитет / Тендери и јавне набавке / Одлука о проширењу плана јавних набавки Универзитета у Источном Сарајеву за 2016. годину које се односе на Планјавних набавки Медицниског факултета

Одлука о проширењу плана јавних набавки Универзитета у Источном Сарајеву за 2016. годину које се односе на Планјавних набавки Медицниског факултета

Одлука