Старт / Обавјештења - Универзитет / Тендери и јавне набавке / Одлука о измјени плана јавних набавки Универзитета у Источном Сарајеву за 2016. годину

Одлука о измјени плана јавних набавки Универзитета у Источном Сарајеву за 2016. годину

Одлука