Правила

Правила о студирању на првом циклусу студија

Измјене и допуне Правила студирања на првом циклусу студија 26.12.2012. године

Правила о студирању на другом циклусу студија

Правила о измјенама Правила о студирању на другом циклусу студија на Универзитету Источном Сарајеву 18.12.2014. године

Правила нормативно-правне технике за израду општих аката Универзитета у Источном Сарајеву

Правила о поступку рангирања студената који суфинансирају трошкове студирања за прелазак у статус студента чије се студије финансирају на терет буџета Републике Српске

Правила о измјенама правила о студирању на другом циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву од 24.12.2015. године

Правила о измјени Правила о студирању на другом циклусу студија 30.12.2016. године