Старт / Вијести - Студентска орг. УИС / Кoнкурс за упис студената у прву годину трећег циклуса студија у академској 2017/2018. години на јавним високошколским установама

Кoнкурс за упис студената у прву годину трећег циклуса студија у академској 2017/2018. години на јавним високошколским установама

Прилог: Конкурс

Посебни услови уписа