Старт / Обавјештења - Медицински факултет / Образац реализације уговора за јавну набавку:  “Набавка канцеларијског намјештаја” за потребе Медицинског факултета Фоча

Образац реализације уговора за јавну набавку:  “Набавка канцеларијског намјештаја” за потребе Медицинског факултета Фоча

Прилог: Образац (PDF)