Старт / Обавјештења - Медицински факултет / Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: “Набавка лабораторијских реагенаса – моноклонска антитијела за поврсинске молекуле хуманих антигена и IL – 12 фамилију цитокина”  за потребе Медицинског факултета Фоча

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: “Набавка лабораторијских реагенаса – моноклонска антитијела за поврсинске молекуле хуманих антигена и IL – 12 фамилију цитокина”  за потребе Медицинског факултета Фоча

Прилог: Одлука (PDF)