Старт / УИС

УИС

Универзитет у Источном Сарајеву је аутономна, научна, образовна и умјетничка установа, која у свом саставу има петнаест факултета и двије академије умјетности, чији је оснивач Република Српска.
Дјелатности Универзитета су:

 

  • образовну дјелатност
  • научно-истраживачку дјелатност
  • издавачку дјелатност
  • пружање интелектуалних услуга привредним и јавним установама
  • издавање атеста исправности инструмената
  • набавку књига, часописа, као и друге стручне литературе, опреме, репроматеријала и резервних дијелова за потребе чланова Универзитета

Међународни научно-истраживачки пројекти и остали пројеката из подручја високога образовања и мреже, у којима учествује УИС:

 

Tempus, FP7, CEEPUS II, COST, EUREKA, UNESCO, USAID те други типови пројеката из области билатералне сарадње на регионалном, државном и међудржавном нивоу.
Универзитет у Источном Сарајеву је чланица више мрежа, асоцијација, институција / организација на домаћем и међународном нивоу – Ректорска конференција БиХ, Европска асоцијација универзитета – EUA, Мрежа агенција за осигурање квалитета у Централној и Источној Европи – CEE, итд.
УИС има преко двадесет билатералних споразума, потписаних са универзитетима из земље и иностранства, који регулишу различите типове сарадње, као што је заједнички рад на пројектима који су од заједничког интереса, размјена студената и наставног особља, заједничка издавачка дјелатност, те други облици сарадње у циљу унапрјеђења академске сарадње.