ERASMUS +

  • О програму
  • Списак пројеката
  • Документи и обрасци

ERASMUS+

ERASMUS+ је програм Европске уније који има за циљ финансирање активности у области образовања и усавршавања младих и спорта за период 2014-2020. године. Укупна средства намијењена ERASMUS+ програму за цијели период износе 14,7 милијарди евра.

ERASMUS+ резултат је интеграције седам европских програма:
– програм цјеложивотног учења (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig и Jean Monnet);
– програм Млади на дјелу;
– пет програма намијењених међународној сарадњи (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, програми сарадње с индустријализованим државама у подручју високог образовања);
– нова акција о спорту.

ERASMUS+ обезбјеђује средства за различите врсте активности у области образовања, усавршавања, младих и спорта. Програм даје могућности студентима, особљу и волонтерима да бораве у иностранству у одређеном периоду у циљу унапређења вјештина и запошљивости. Програм подржава организације у транснационалним партнерствима и дијељењу иновативних пракси у области образовања, обуке и младих.

Ко може учествовати у ERASMUS+ програму?
Појединци – студенти, приправници, научници, ученици, одрасли, млади, волонтери, наставници, тренери, особе које раде са младима, стручњаци који дјелују у подручју образовања, оспособљавања и млади чине главну циљну популацију програма. Треба имати у виду да се појединци не могу директно пријавити за додјелу финансијске подршке, већ се пријава реализује преко институције (нпр. универзитет).
Земље које могу да учествују у свим активностима ERASMUS+ програма се називају програмске земље. Ту спадају државе чланице Европске уније, као и Србија, Република Сјеверна Македонија, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Турска. Остале државе могу учествовати само у неким активностима програма и називају се партнерским земљама. У ову категорија спада Босна и Херцеговина.

Структура ERASMUS+ програма
ERASMUS+ програм се састоји од 3 кључне активности и 2 специфична дијела.
Кључна активност 1 (КА1)- мобилност појединаца зарад учења
КА1 обухвата пројекте који се односе на мобилности у области образовања и младих, као и креирање заједничких студијских програма, све у циљу обезбјеђивања дуготрајних бенефита учесницима и организацијама.
Кључна активност 2 (КА2)- сарадња у области иновација и размјена добре праксе
КА2 обухвата пројекте сарадње организација из различитих земаља учесница у циљу развоја, размјене и преношења добрих пракси и иновација у области образовања и мадих.
Кључна активност 3 (КА3)- подршка за реформу политике
КА3 обухвата пројекте у различитим областима који подржавају реформу образовних и политика које се односе на младе.

Специфични дијелови:
– Активности Jean Monnet;
– Спорт

Више о ERASMUS+ програму: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
Програмски водич: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide
Отворени позиви: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/calls_en

2019. година
Назив пројекта: Development of Master Curricula in Ecological Monitoring and Aquatic Bioassessment for Western Balkan HEIs (ECOBIAS)
Координатор: Универзитет у Новом Саду
Руководилац на УИС: проф. др Љубица Васиљевић
Чланица: Технолошки факултет Зворник
Интернет страница пројекта: www.ecobiaserasmus.com
Трајање: 2020-2023.
Ознака пројекта: 609967-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP

Назив пројекта: Strengthening Capacities for the Implementation of Dual Education in BiH Higher Education (DualSCI)
Координатор: Универзитет у Новом Саду
Руководилац на УИС: проф. др Срђан Лалић
Чланица: Ректорат, Економски факултет Брчко и Медицински факултет Фоча
Интернет страница пројекта: dualsci.unze.ba
Трајање: 2020-2023.
Ознака пројекта: 610251-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP

2017. година
Назив пројекта: Electrical Energy Markets and Engineering Education (ELEMEND)
Координатор: Еthniko kai kapodistriako panepisthmio athinon
Руководилац на УИС: проф. др Слободан Лубура
Чланица: Електротехнички факултет Источно Сарајево
Интернет страница пројекта: www.elemend.ba
Трајање: 2017. – 2020.
Ознака пројекта: 585681-EEP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP

2016. година
Назив пројекта: Strengthening of Internationalisation in B&H Higher Education (STINT)
Координатор: KU Leuven
Руководилац на УИС: проф. др Дејан Бокоњић
Чланица: Ректорат
Интернет страница пројекта: www.stint-project.net
Трајање: 2016-2019.
Ознака пројекта: 561874-EEP-1-2015-1-BE-EPPKA2-CBHE-SP

Назив пројекта: Assisting Better Communication (ABC)
Координатор: Ilia State University
Руководилац на УИС: проф. др Дејан Бокоњић
Чланица: Медицински факултет Фоча
Интернет страница пројекта: www.gordon.ac.il/abc–access-to-better-communication
Трајање: 2016-2019.
Ознака пројекта: 573610-EPP-l-2016-1-GE-EPPKA2-CBHE-JP

Назив пројекта: Strengthening Capacities for Tourism Changes in WB – Building Competences for Quality Management of Heritage and Cultural Tourism (CULTURWB)
Координатор: Универзитет у Новом Саду
Руководилац на УИС: проф. др Бранислав Машић
Чланица: Ректорат
Интернет страница пројекта: culturwb.pmf.uns.ac.rs
Трајање: 2016-2020.
Ознака пројекта: 574193-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA 2-CBHE-JP

Назив пројекта: REady for BUSiness, Integrating and validating practical entrepreneurship skills in engineering and ICT studies (REBUS)
Координатор: Универзитет у Сарајеву
Руководилац на УИС: доц. др Горан Орашанин
Чланица: Машински факултет Источно Сарајево
Интернет страница пројекта: www.rebusproject.net
Трајање: 2016-2019.
Ознака пројекта: 573664-EPP-1-2016-BA-EPPKA2-CBHE-JP

Назив пројекта: Enhancement of HE research potential contributing to further growth of the WB region (Re@WBC)
Координатор: Универзитет у Нишу
Руководилац на УИС: проф. др Дејан Бокоњић
Чланица: Ректорат
Интернет страница пројекта: rewbc.ni.ac.rs
Трајање: 2016-2017.
Ознака пројекта: 561586-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP

Назив пројекта: Qualifications Framework as Platform for the development of learning outcomes based curriculum (QFP)
Координатор: University of Limerick
Руководилац на УИС: проф. др Дејан Бокоњић
Чланица: Ректорат
Интернет страница пројекта: www.rewbc.ni.ac.rs
Трајање: 2016-2019.
Ознака пројекта: 574009-EPP-1-2016-1-IE-EPPKA2-CBHE-SP

2015. година
Назив пројекта: School-to-Work Transition for Higher education students with disabilities in Serbia, Bosnia&Herzegovina and Montenegro (Trans2Work)
Координатор: University of Macedonia (UOM)
Руководилац на УИС: проф. др Биљана Сладоје Бошњак
Чланица: Филозофски факултет Пале
Интернет страница пројекта: www.trans2work.eu
Трајање: 2015- 2019.
Ознака пројекта: 561847-EPP-1-2015-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP

Назив пројекта: Boosting Adult System Education in Agriculture (AGRI BASE)
Координатор: National Agency for European Educational Programs and Mobility of Republic of Macedonia
Руководилац на УИС: доц. др Вицо Грујица
Чланица: Пољопривредни факултет Источно Сарајево
Интернет страница пројекта: www.agribase.org
Трајање: 2015-2018.