ERASMUS +

ERASMUS+

ERASMUS+ је програм Европске уније који има за циљ финансирање активности у области образовања, оспособљавања, младих и спорта. Укупна средства намијењена ERASMUS+ програму за период 2021-2027. износе 26,2 милијарди евра.
Програм за ово раздобље изразито је усмјерен на социјалну укљученост, зелену и дигиталну транзицију те промоцију учешћа младих у демократском животу. Подржава приоритете и активности у оквиру европског простора образовања, Акционог плана за дигитално образовање и Програма вјештина за Европу. Tакође, Програм:
– подржава европски стуб социјалних права;
– имплементира Стратегије ЕУ за младе за раздобље 2019-2027;
– развија европску димензију у спорту.

Ко може учествовати у ERASMUS+ програму?

У свим активностима ERASMUS+ програма могу учествовати државе чланице Европске уније или треће земље придружене програму. У треће земље придружене програму спадају Србија, Република Сјеверна Македонија, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Турска. Неке активности, посебно у подручју високог образовања, струковног образовања и оспособљавања те младих, отворене су и за учеснике из трећих земаља које нису придружене програму. У ову категорија спада Босна и Херцеговина (Западни балкан, Регија 1).

Циљеви ERASMUS+ програма

Структура ERASMUS+ програма
Како би се остварили његови циљеви, у програму ERASMUS+ предвиђена је реализација сљедећих активности за период 2021-2027:

КЉУЧНА АКТИВНОСТ 1 – МОБИЛНОСТ У СВРХУ УЧЕЊА ЗА ПОЈЕДИНЦЕ

Ова кључна активност подупире мобилност ученика и особља, активности учешћа младих, активности DiscoverEU, могућности за учење језика и виртуелне размјене у подручју високог образовања и младих.

КЉУЧНА АКТИВНОСТ 2 – САРАДЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И ИНСТИТУЦИЈА

Ова кључна активност подупире партнерства за сарадњу, партнерства за изврсност, партнерства за иновације, пројекте јачања капацитета, непрофитна спортска догађања.

КЉУЧНА АКТИВНОСТ 3 – ПОДРШКА РАЗВОЈУ ПОЛИТИКЕ И САРАДЊИ

Ова кључна активност подупире иницијативу Млади Европе заједно, намијењену локалним организацијама младих које желе склапати прекогранична партнерства, односно додати европску димензију својим активностима. Сврха је потакнути нове организације које још нису етаблиране на европском нивоу да се пријаве.

АКТИВНОСТИ JEAN MONNET

Активности Jean Monnet подупире: активности Jean Monnet у подручју високог образовања, активности Jean Monnet у другим подручјима образовања и оспособљавања, расправа о политикама програма Jean Monnet и подршка за одабране установе.

Више о ERASMUS+ програму: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/
Програмски водич: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
Отворени позиви: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/how-to-apply/where-to-apply

2023. година

Назив пројекта: New energy competence system and technology for WB energy stability system curriculum reform- (NEST4WB)
Координатор: Академија струковних студија Косовско Метохијска
Руководилац на УИС: проф. др Слободан Лубура
Чланица: Електротехнички факултет
Интернет страница пројекта:
Трајање: 2023.-2026.
Ознака пројекта: 101129321

Назив пројекта: Digital Education Readiness in the field of Higher Education- (DERHE)
Координатор: Универзитет у Љубљани
Руководилац на УИС: проф. др Данијел Мијић
Чланица: Електротехнички факултет
Интернет страница пројекта:
Трајање: 2023.-2026.
Ознака пројекта: 101128628

Назив пројекта: Harvesting (digital) Alternation in Ways that Knock-down Inaccessibility of New Generations- (HAWKING)
Координатор: Универзитет у Црној Гори
Руководилац на УИС: проф. др Јелена Крунић
Чланица: Ректорат
Интернет страница пројекта:
Трајање: 2023.-2026.
Ознака пројекта: 101128741

Назив пројекта: Pedagogical Inclusive Education and Training System to UpSkills Cross-Sector Practitioners Working with Minors and Emerging Adults in Correctional Systems- (PICTURES)
Координатор: Centrul pentru Promovarea Invatarii Permanente Rumunija
Руководилац на УИС: проф. др Горан марковић
Чланица: Правни факултет
Интернет страница пројекта:
Трајање: 2023.-2026.
Ознака пројекта:

2022. година

Назив пројекта: Promoting and Facilitating Collaborative Virtual International Learning in the Western Balkans Higher Education Institutions- (COWEB)
Координатор: TURGUT OZAL EDUCATION SHA (Америчка привредна комора у Албанији)
Руководилац на УИС: проф. др Срђан Лалић
Чланица: Факултет пословне економије
Интернет страница пројекта:
Трајање: 2022.-2025.
Ознака пројекта: 101083013

Назив пројекта: Strengthening capasitis and digital kompetences in biomedical education through internationalization ad home- (BIOSINT)
Координатор: Универзитет у Крагујевцу
Руководилац на УИС: проф. др Дејан Бокоњић
Чланица: Медицински факултет
Интернет страница пројекта:
Трајање: 2022.-2025.
Ознака пројекта: 101082863

Назив пројекта: Transport of Dangerous Goods – Modernization of Curricula and Development of Trainings for Professionals in the Western Balkans HEIs- (DGTRANS)
Координатор: Универзитет у Косовкој Митровици
Руководилац на УИС: проф. др Слободан Лубура
Чланица: Електротехнички факултет
Интернет страница пројекта:
Трајање: 2022.-2025.
Ознака пројекта: 101082187

Назив пројекта: Partnership for Promotion and Popularization of Electrical Mobility through Transformation and Modernization of WB HEIs Study Programs- (PELMOB)
Координатор: Универзитет у Косовкој Митровици
Руководилац на УИС: доц. др Срђан Лале
Чланица: Електротехнички факултет
Интернет страница пројекта:
Трајање: 2022.-2025.
Ознака пројекта: 101082860

Назив пројекта: DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF METACOGNITIVE PROBLEM-BASED MODULES IN BLENDED LEARNING COURSES IN MEDICAL SCIENCES- (ProBLeMS)
Координатор: Универзитет у Источном Сарајеву
Руководилац на УИС: проф. др Дејан Бокоњић
Чланица: Медицински факултет
Интернет страница пројекта:
Трајање: 2022.-2025.
Ознака пројекта: 101082790

Назив пројекта: Innovation Centres for the development of innovative and entrepreneurial thinking to facilitate the development of sustainable smart solutions in the Western Balkans-(SMART)
Координатор: Fakulteta za uporabne poslovne in druzbene studije Maribor
Руководилац на УИС: доц. др Ненад Марковић
Чланица: Медицински факултет
Интернет страница пројекта:
Трајање: 2022.-2025.
Ознака пројекта: 10182938

2020. година
Назив пројекта: Development of part-time and short cycle studies in higher education in Bosnia and Herzegovina (PARTISH)
Координатор: Универзитет у Новом Саду
Руководилац на УИС: проф. др Дејан Бокоњић
Чланица: Медицински факултет Фоча, Ректорат Универзитета, Електротехнички факултет и Факултет пословне економије
Интернет страница пројекта: https://partish.lurmk.lv/
Трајање: 2020.-2023.
Ознака пројекта: 617421-EPP-1-2020-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP

Назив пројекта: Improving the process of education through the development of e-learning multimedia platform and smart classrooms (SMARTEL)
Координатор: Универзитет у Приштини са сједиштем у Косовској Митровици
Руководилац на УИС: проф. др Јелена Крунић
Чланица: Ректорат, Медицински факултет, Електротехнички факултет, Филозофски факултет
Интернет страница пројекта: https://smartel.pr.ac.rs
Трајање: 2020.-2023.
Ознака пројекта: 618534-EPP-1-2020-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP

Назив пројекта: Sustainable University – Enterprise Cooperation for Improving Graduate Employability (SUCCESS)
Координатор: Mеђународни универзитет Бурч
Руководилац на УИС: проф. др Слободан Лубура
Чланица: Електротехнички факултет
Интернет страница пројекта: https://success-project.ba
Трајање: 2020.-2023.
Ознака пројекта: 618975-EPP-1-2020-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP

Назив пројекта: Knowledge Triangle for a Low Carbon Economny (KALCEA)
Координатор: National and Kapodistrian University of Athens
Руководилац на УИС: доц. др Срђан Лале
Чланица: Електротехнички факултет
Интернет страница пројекта: https://kalcea.com/
Трајање: 2020.-2023.
Ознака пројекта: 618109-EPP-1-2020-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP

2019. година
Назив пројекта: Development of Master Curricula in Ecological Monitoring and Aquatic Bioassessment for Western Balkan HEIs (ECOBIAS)
Координатор: Универзитет у Новом Саду
Руководилац на УИС: проф. др Љубица Васиљевић
Чланица: Технолошки факултет Зворник
Интернет страница пројекта: www.ecobiaserasmus.com
Трајање: 2019.-2022.
Ознака пројекта: 609967-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP

Назив пројекта: Strengthening Capacities for the Implementation of Dual Education in BiH Higher Education (DualSCI)
Координатор: Универзитет у Новом Саду
Руководилац на УИС: проф. др Срђан Лалић
Чланица: Ректорат, Економски факултет Брчко и Медицински факултет Фоча
Интернет страница пројекта: dualsci.unze.ba
Трајање: 2019.-2022.
Ознака пројекта: 610251-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP

2017. година
Назив пројекта: Electrical Energy Markets and Engineering Education (ELEMEND)
Координатор: Еthniko kai kapodistriako panepisthmio athinon
Руководилац на УИС: проф. др Слободан Лубура
Чланица: Електротехнички факултет Источно Сарајево
Интернет страница пројекта: www.elemend.ba
Трајање: 2017. – 2020.
Ознака пројекта: 585681-EEP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP

2016. година
Назив пројекта: Strengthening of Internationalisation in B&H Higher Education (STINT)
Координатор: KU Leuven
Руководилац на УИС: проф. др Дејан Бокоњић
Чланица: Ректорат
Интернет страница пројекта: www.stint-project.net
Трајање: 2016.-2019.
Ознака пројекта: 561874-EEP-1-2015-1-BE-EPPKA2-CBHE-SP

Назив пројекта: Assisting Better Communication (ABC)
Координатор: Ilia State University
Руководилац на УИС: проф. др Дејан Бокоњић
Чланица: Медицински факултет Фоча
Интернет страница пројекта: www.gordon.ac.il/abc–access-to-better-communication
Трајање: 2016.-2019.
Ознака пројекта: 573610-EPP-l-2016-1-GE-EPPKA2-CBHE-JP

Назив пројекта: Strengthening Capacities for Tourism Changes in WB – Building Competences for Quality Management of Heritage and Cultural Tourism (CULTURWB)
Координатор: Универзитет у Новом Саду
Руководилац на УИС: проф. др Бранислав Машић
Чланица: Ректорат
Интернет страница пројекта: culturwb.pmf.uns.ac.rs
Трајање: 2016.-2020.
Ознака пројекта: 574193-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA 2-CBHE-JP

Назив пројекта: REady for BUSiness, Integrating and validating practical entrepreneurship skills in engineering and ICT studies (REBUS)
Координатор: Универзитет у Сарајеву
Руководилац на УИС: доц. др Горан Орашанин
Чланица: Машински факултет Источно Сарајево
Интернет страница пројекта: www.rebusproject.net
Трајање: 2016.-2019.
Ознака пројекта: 573664-EPP-1-2016-BA-EPPKA2-CBHE-JP

Назив пројекта: Enhancement of HE research potential contributing to further growth of the WB region (Re@WBC)
Координатор: Универзитет у Нишу
Руководилац на УИС: проф. др Дејан Бокоњић
Чланица: Ректорат
Интернет страница пројекта: rewbc.ni.ac.rs
Трајање: 2016.-2019.
Ознака пројекта: 561586-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP

Назив пројекта: Qualifications Framework as Platform for the development of learning outcomes based curriculum (QFP)
Координатор: University of Limerick
Руководилац на УИС: проф. др Дејан Бокоњић
Чланица: Ректорат
Интернет страница пројекта: www.rewbc.ni.ac.rs
Трајање: 2016.-2019.
Ознака пројекта: 574009-EPP-1-2016-1-IE-EPPKA2-CBHE-SP

2015. година
Назив пројекта: School-to-Work Transition for Higher education students with disabilities in Serbia, Bosnia&Herzegovina and Montenegro (Trans2Work)
Координатор: University of Macedonia (UOM)
Руководилац на УИС: проф. др Биљана Сладоје Бошњак
Чланица: Филозофски факултет Пале
Интернет страница пројекта: www.trans2work.eu
Трајање: 2015.- 2019.
Ознака пројекта: 561847-EPP-1-2015-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP

Назив пројекта: Boosting Adult System Education in Agriculture (AGRI BASE)
Координатор: National Agency for European Educational Programs and Mobility of Republic of Macedonia
Руководилац на УИС: доц. др Вицо Грујица
Чланица: Пољопривредни факултет Источно Сарајево
Интернет страница пројекта: www.agribase.org
Трајање: 2015.-2018.