COST

COST

The European Cooperation in Science and Technology (Европска сарадња у области науке и технологије, COST) је програм Европске уније успостављен 1971. године, који омогућава истраживачима и иноваторима да формирају интердисциплинарну истраживачку мрежу на подручју Европе и шире. Програм COST финансира конференције, радионице, обуке, краткорочне научне размјене и активности приказивања резултата програма из различитих области. Програм пружа јединствену могућност за развијање идеја и нових иницијатива у науци и технологијама, укључујући друштвене и хуманистичке науке. Програм COST је имао важну улогу у креирању Европског истраживачког простора. Стварањем отвореног простора, програм подстиче кретање и повезивање истраживача у Европи јачајући тиме изврсност у науци.

Програм COST не обухвата финансирање истраживања, али даје подршку за формирaње  истраживачких мрежа кроз COST Акције. COST Акција представља мрежу сарадње истраживача и научника у одређеној области науке и технологије у трајању од четири године.

Ко може да учествује?
У COST програму могу да учествују истраживачи и иноватори запослени на универзитетима, јавним и приватним инстутуцијама, индустрији и привреди, посебно они из мање активних чланица COST програма (као што је Босна и Херцеговина). Приједлог може бити из било које области науке и технологије и могу га поднијети научници у било којој фази развоја своје каријере.

Како се може приступити?
Постоје два начина приступа:
а) Пријавити се на већ постојећу COST Акцију (у периоду док траје Акција);
б)Пријавити нову COST Акцију, учешћем на отвореном позиву (два пута годишње).
(Просјечна годишња новчана накнада за COST Акцију износи око 130.000 еура за мрежу од 25 држава чланица).

Како пронаћи Акцију?
Акцију релеватну за подручје интересовања могуће је пронаћи на службеним страницама COST програма (https://www.cost.eu/browse-actions/).

Како се укључити у већ постојећу Акцију?
Акцији се може приступити као:
1. члан/замјеник члана Управног одбора (Management Committee, MC);
2. члан Радне групе;
3. учесник.

Земље чланице COST програма су: Албанија, Аустрија, Белгија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Хрватска, Кипар, Чешка Република, Данска, Естонија, Финска, Француска, Немачка, Грчка, Мађарска, Исланд, Ирска, Италија, Летонија, Литванија, Луксембург, Малта, Република Молдавија, Црна Гора, Холандија, Република Северна Македонија, Норвешка, Пољска, Португалија, Румунија, Србија, Словачка, Словенија, Шпанија, Шведска, Швајцарска, Турска  и Велика Британија.

Сви који учествују у некој од COST Акција потребно је да доставе информације о учешћу на dajana.vukojevic@ues.rs.ba.

Више о COST програму: https://www.cost.eu/
Отворени позиви: https://www.cost.eu/funding/how-to-get-funding/open-call-a-simple-one-step-application-process/
Отворене COST Акције: https://www.cost.eu/browse-actions/
Апликанти морају бити регистровани на е-COST налог: https://e-services.cost.eu/user/login

Национални COST координатор:
Госп. Алма Хасановић
Државни NCP координатор – IDEAS – INCO NCP
Организација: Министарство цивилних послова БиХ
Адреса: Трг БиХ 3, 71000, Сарајево, Босна и Херцеговина
Тел: +387 33 492 597
Мејл:
Интернет страница: http://mcp.gov.ba/Content/Read/cost-pocetna

Назив акције: A new ecosystem of early music studies (EarlyMuse)
Ознака акције: CA21161
Учесник са УИС: др Дајана Вукојевић (Management Committee)
Интернет страница акције: www.cost.eu/actions/CA21161/
Трајање: 2022-2026.

Назив акције: Universality, diversity and idiosyncrasy in language technology (UniDive)
Ознака акције: CA21167
Учесник са УИС: проф. др Јелена Марковић (Management Committee)
Интернет страница акције: www.cost.eu/actions/CA21167/
Трајање: 2022-2026.

Назив акције: Efficient Justice for All: Improving Court Efficiency through EU Benchmarking (EfficientJustice)
Ознака акције: CA20131
Учесник са УИС: др Зоран Мастило (Management Committee)
Интернет страница акције: www.cost.eu/actions/CA20131
Трајање: 2021-2025.

Назив акције: Improving biomedical research by automated behaviour monitoring in the animal home-cage (TEATIME)
Ознака акције: CA20135
Учесник са УИС: др Јулијана Трифковић (Management Committee)
Интернет страница акције: https://cost-teatime.org/
Трајање: 2021-2025.

Назив акције: Biosecurity Enhanced Through Training Evaluation and Raising Awareness (BETTER)
Ознака акције: CA20103
Учесник са УИС: др Јулијана Трифковић (Management Committee)
Интернет страница акције: www.cost.eu/actions/CA20103/
Трајање: 2021-2025.

Назив акције: European Network on International Student Mobility: Connecting Research and Practice (ENIS)
Ознака акције: CA20115
Учесник са УИС: проф. Ненад Марковић
Интернет страница акције: https://www.enisnetwork.com/
Трајање: 2021-2025.

Назив акције: Making Young Researchers’ Voices Heard for Gender Equality (VOICES)
Ознака акције: CA20137
Учесник са УИС: проф. Златиборка Попов-Момчиновић
Интернет страница акције: https://gendervoices.eu/
Трајање: 2021-2025.

Назив акције: Urban Tree Guard – Safeguarding European urban trees and forests through improved biosecurity (UB3Guard)
Ознака акције: CA20132
Учесник са УИС: проф. Милица Пецељ
Интернет страница акције: https://ub3guard.eu/
Трајање: 2021-2025.

Назив акције: FAIR NEtwork of micrometeorological measurements (FAIRNESS)
Ознака акције: CA20108
Учесник са УИС: др Стефан Стјепановић (Management Committee); проф. др Милица Пецељ
Интернет страница акције: https://www.fairness-ca20108.eu/
Трајање: 2021-2025.

Назив акције: Plasma applications for smart and sustainable agriculture (PlAgri)
Ознака акције: CA19110
Учесници са УИС: проф. др Драган Вујадиновић, др Милан Вукић (Management Committee)
Интернет страница акције: https://plagri.eu/
Трајање: 2020-2024.

Назив акције: Network for blood pressure research in children and adolescents (HyperChildNET)
Ознака акције: CA19115
Учесник са УИС: др Бојан Јоксимовић (Management Committee)
Интернет страница акције: http://www.ecog-obesity.eu
Трајање: 2020-2024.

Назив акције: High-performance Carbon-based composites with Smart properties for Advanced Sensing Applications (EsSENce)
Ознака акције: CA19118
Учесник са УИС: проф. др Милорад Томић (Management Committee)
Интернет страница акције: http://www.essence-cost.eu/
Трајање: 2020-2024.

Назив акције: Language In The Human-Machine Era (LITHME)
Ознака акције: CA19102
Учесник са УИС: др Дарко Ковачевић (Management Committee)
Интернет страница акције: https://lithme.eu/
Трајање: 2020-2024.

Назив акције: European network for Web-centred linguistic data science (NexusLinguarum)
Ознака акције: CA18209
Учесник са УИС: проф. Др Вера Нишић Ћевриз
Интернет страница акције: https://nexuslinguarum.eu
Трајање: 2019-2024.

Назив акције: The neural architecture of consciousness (NeuralArchCon)
Ознака акције: CA18106
Учесник са УИС: проф. др Синиша Ристић (Management Committee)
Интернет страница акције: https://neuralarchcon.org/
Трајање: 2019-2023.

Назив акције: China In Europe Research Network (CHERN)
Ознака акције: CA18215
Учесник са УИС: проф. др Зоран Мастило (Management Committee)
Интернет страница акције: https://china-in-europe.net/#
Трајање: 2019-2023.

Назив акције: Biodiversity Of Temperate forest Taxa Orienting Management Sustainability by Unifying Perspectives (BOTTOMS-UP)
Ознака акције: CA18207
Учесник са УИС: мр Милена Станковић Неђић (Management Committee)
Интернет страница акције: https://www.bottoms-up.eu/en/
Трајање: 2019-2023.

Назив акције: PEsticide RIsk AssessMent for Amphibians and Reptiles (PERIAMAR)
Ознака акције: CA18221
Учесник са УИС: мр Стефан Бојић (Management Committee)
Интернет страница акције: https://periamar.com/
Трајање: 2019-2023.

Назив акције: Cancer nanomedicine – from the bench to the bedside (NANO2CLINIC)
Ознака акције: CA17140
Учесник са УИС: проф. др Синиша Ристић (Management Committee)
Интернет страница акције: https://www.nano2clinic.eu/
Трајање: 2018-2022.

Назив акције: Correlated Multimodal Imaging in Life Sciences (COMULIS)
Ознака акције: CA17121
Учесник са УИС: проф. др Синиша Ристић (Management Committee)
Интернет страница акције: https://www.comulis.eu/
Трајање: 2018-2022.

Назив акције: Mobilising Data, Policies and Experts in Scientific Collections (MOBILISE)
Ознака акције: CA17106
Учесник са УИС: мр Милена Станковић Неђић (Management Committee)
Интернет страница акције: https://www.mobilise-action.eu/
Трајање: 2018-2022.

Назив акције: Understanding and modeling compound climate and weather events (DAMOCLES)
Ознака акције: CA17109
Учесник са УИС: мр Милена Станковић Неђић (Management Committee)
Интернет страница акције: http://damocles.compoundevents.org/
Трајање: 2018-2022.

Назив акције: Public Value Capture of Increasing Property Values (PuVaCa)
Ознака акције: CA17125
Учесник са УИС: проф. др Зоран Мастило (Management Committee)
Интернет страница акције: http://puvaca.eu/
Трајање: 2018-2022.

Назив акције: Magnetic Resonance Imaging Biomarkers for Chronic Kidney Disease (PARENCHIMA)
Ознака акције: CA16103
Учесник са УИС: проф. др Синиша Ристић (Management Committee)
Интернет страница акције: https://renalmri.org/
Трајање: 2017-2021.

Назив акције: Electrochemical processing methodologies and corrosion protection for device and systems miniaturization (e-MINDS)
Ознака акције: MP1407
Учесник са УИС: проф. др Милорад Томић (Management Committee)
Интернет страница акције: http://www.e-minds.ch/the-project/cost-mp1407/
Трајање: 2015-2019.

Назив акције: Interdisciplinarity in research programming and funding cycles (INTREPID)
Ознака акције: TD1408
Учесник са УИС: др Зоран Мастило (Management Committee)
Интернет страница акције: http://www.intrepid-cost.eu
Трајање: 2015-2019.

Назив акције: Gender and health impacts of policies extending working life in western countries
Ознака акције: IS1409
Учесник са УИС: проф. др Маја Рачић (Management Committee)
Интернет страница акције: http://genderewl.com/
Трајање: 2015-2019.

Назив акције: Fostering knowledge about the relationship between Information and Communication Technologies and Public Spaces supported by strategies to improve their use and attractiveness (CYBERPARKS)
Ознака акције: TU1306
Учесник са УИС: др Зоран Мастило (Management Committee)
Интернет страница акције: http://www.cyberparks-project.eu
Трајање: 2014-2018.

Назив акције: Climate Change Manipulation Experiments in Terrestrial Ecosystems – Networking and Outreach (ClimMani)
Ознака акције: ES1308
Учесник са УИС: мс Милена Станковић Неђић (Management Committee)
Интернет страница акције: http://climmani.org/
Трајање: 2014-2018.

Назив акције: New Frontiers of Peer Review (PEERE)
Ознака акције: TD1306
Учесник са УИС: проф. Синиша Ристић
Интернет страница акције: http://www.peere.org
Трајање: 2014-2018.