Старт / Медицински факултет / Медицински факултет – Студентска служба

Медицински факултет – Студентска служба

Стака Вуковић

референт студентске службе
+387 58 210 420
Е-маил : staka.vukovic@ues.rs.ba


Нада Лечић

референт студентске службе
+387 58 216 200
Е-маил : nada.lecic@ues.rs.ba


Ведрана Дракул

референт студентске службе
+387 58 216 200
Е-маил : vedrana.drakul@ues.rs.ba