Старт / Медицински факултет / Медицински факултет – Продекани

Медицински факултет – Продекани

Доц. др Недељка Ивковић
продекан за наставу

nedeljka.ivkovic@ues.rs.ba

Основне студије
завршила на Стоматолошком факултету Београд, Универзитета у Београду, 1997. година

Последипломске студије
завршила на Стоматолошком факултету Београд, 2004. године

Назив магистарског рада:
Краниомандибуларне дисфункције код пацијената на антидепресивној терапији.
Ужа научна/умјетничка област: Стоматолошка протетика

Докторска дисертација:
одбрањена на Стоматолошком факултету Београд, Универзитета у Београду, 07.07.2009.године.

Назив дисертације:
Однос хроничног бола у темпоромандибуларним дисфункцијама и нивоу естрогена коджена са различитим естрогенским статусом
Ужа научна/умјетничка област:Стоматолошка протетика
Асистент од 1998-2004. године;
Виши асистент од 2004 до 2009 године;
Доцент од 2009. године, нс предметима Стоматолошке протетике Медицинског факултета у Фочи.
Продекан за наставу од 11.07.2012. године на Медицинском факултету у Фочи


 

Доц. др Маја Рачић
продекан за науку и истраживање

maja.racic@ues.rs.ba

Основне студије
завршила на Медицинском факултету Крагујевац, Универзитета у Крагујевцу, 1997. година

Последипломске студије
завршила на Медицинском факултету Бањалуци, 2005. године

Назив магистарског рада:
ПРОЦЕНА ЕФЕКТИВНОСТИ ТИМСКОГ ХАБИЛИТАЦИОНОГ ТРЕТМАНА ДЕЦЕ СА ЦЕРЕБРАЛНОМ ПАРАЛИЗОМ У КУЋНИМ УСЛОВИМА Ужа научна/умјетничка област: Породична медицина

Докторска дисертација:
одбрањена на Медицинском факултету Универзитета у Београду 2005. године

Назив дисертације:
УТИЦАЈ КОМУНИКАЦИЈЕ ИЗМЕЂУ ЉЕКАРА И ПАЦИЈЕНТА У ПРИМАРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ НА ТОК ХРОНИЧНИХ ОБОЉЕЊА Ужа научна/умјетничка област:Породична медицина

Асистент од 1998-2004. године;
Виши асистент од 2004 до 2009 године;
Доцент од 2009. године, на предметима Породична медицина, Клиничка пракса 2, Историја медицине и здравствене његе и Геријатрија и њега старијих особа. Медицинског факултета у Фочи.
Продекан за наставу од 11.07.2012. године на Медицинском факултету у Фочи