Старт / Медицински факултет / Медицински факултет – Колегијум декана

Медицински факултет – Колегијум декана

Чланови колегија:

ДЕКАН
Проф. др Милан Кулић

ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ
Доц. др Недељка Ивковић

ПРОДЕКАН ЗА НАУКУ И ИСТРАЖИВАЊЕ
Доц. др Маја Рачић

ЧЛАН СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Проф. др Вељко Марић

СЕКРЕТАР МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
Игор Тешовић, дипл. правник

ПРЕДСЈЕДНИК ССМФ ФОЧА
Драган Шујић