Старт / Медицински факултет / II циклус – Наставни план и програм

II циклус – Наставни план и програм

Медицина – Магистарска теза

Формат магистарске тезе

Изјава за ментора – 1

Изјава за ментора – 2

Извјештај о подобности теме и кандидата

Извјештај о оцјени завршене тезе

Списа докумената за пријаву магистарске тезе

Стоматологија – Магистарска теза

 Формат магистарске тезе

 Изјава за ментора – 1

 Изјава за ментора – 2

 Извјештај о подобности теме и кандидата

 Извјештај о оцјени завршене тезе

 Списа докумената за пријаву магистарске тезе

Здравствена њега – Наставни план и програм

 Наставни план и програм – Здравствена њега– академска 2017/2018 – II циклус студија (29.09.2017)

 Наставни план и програм – Здравствена њега– академска 2013/2014 – II циклус студија (27.05.2014)

Здравствена њега – Мастер рад

Изглед мастер рада

Пријава мастер рада

Захтјев за одбрану мастер рада

Здравствена њега – Теме за израду мастер рада

Теме за израду мастер радова – Усвајају се теме за израду мастер радова на другом циклусу студија студијског програма – Здравствена њега (14.07.2015)

Теме за израду мастер радова – Усвајају се теме за израду мастер радова на другом циклусу студија студијског програма – Здравствена њега (27.05.2014)

Специјална едукација и рехабилитација – Наставни план и програм

 Наставни план и програм – Специјална едукација и рехабилитација – развојни поремећаји – академска 2017/18 – II циклус студија

 Наставни план и програм – Специјална едукација и рехабилитација – развојни поремећаји – академска 2013/14 – II циклус студија

 Наставни план и програм – Специјална едукација и рехабилитација – логопеди – академска 2017/18 – II циклус студија

 Наставни план и програм – Специјална едукација и рехабилитација – логопеди – академска 2013/14 – II циклус студија

Специјална едукација и рехабилитација – Мастер рад