Start / Nastava / Studijiski programi

Studijiski programi

DRUGI CIKLUS STUDIJA (MASTER STUDIJE)

Elektrotehnički fakultet
Studijski program Zvanje koje se stiče završetkom studijskog programa
Automatika i elektronika Master elektrotehnike – 300 ECTS – Automatika i elektronika
Elektroenergetika Master elektrotehnike – 300 ECTS – Elektroenergetika
Računarska tehnika i informatika Master elektrotehnike – 300 ECTS – Računarstvo i informatika

 

Filozofski fakultet Pale
Studijski program Zvanje koje se stiče završetkom studijskog programa
Istorija Master istorije – 300 ECTS
Filozofija Master filozofije – 300 ECTS
Sociologija Master sociologije – 300 ECTS
Novinarstvo Master komunikologije – 300 ECTS
Pedagogija Master pedagogije – 300 ECTS
Srpski jezik i književnost Master srpskog jezika i književnosti – 300 ECTS
Opšta književnost i bibliotekarstvo Master bibliotekarstva – 300 ECTS
Engleski jezik i književnost Master engleskog jezika i književnosti – 300 ECTS
Matematika i fizika Master matematike – 300 ECTS
Master fizike – 300 ECTS
Matematika i računarstvo Master matematike – 300 ECTS
Master informatike – 300 ECTS
Psihologija Master psihologije – 300 ECTS
Geografija Master geografije – 300 ECTS
Ruski i srpski jezik i književnost Master ruskog i srpskog jezika i književnosti – 300 ECTS
Kineski i engleski jezik i književnost Master kineskog jezika i književnosti – 300 ECTS

 

Akademija likovnih umjetnosti Trebinje
Studijski program Zvanje koje se stiče završetkom studijskog programa
Likovna umjetnost Master grafike – 300 ECTS
Master slikarstva – 300 ECTS
Master vajarstva – 300 ECTS
Master grafičkog dizajna – 300 ECTS

 

Ekonomski fakultet Pale
Studijski program Zvanje koje se stiče završetkom studijskog programa
Finansije Master ekonomije – 300 ECTS – Finansije
Poslovno upravlјanje Master ekonomije – 300 ECTS – Poslovno upravlјanje
Makroekonomija, reforme i biznis Master ekonomije – 300 ECTS – Makroekonomija, reforme i biznis
Kvantitativna ekonomija Master ekonomije – 300 ECTS – Kvantitativna ekonomija
Ekonomski razvoj Master ekonomije – 300 ECTS – Ekonomski razvoj BiH
Turizam i hotelijerstvo Master ekonomije – 300 ECTS – Turizam i hotelijerstvo

 

Ekonomski fakultet Brčko
Studijski program Zvanje koje se stiče završetkom studijskog programa
Finansijski i bankarski menadžment Master ekonomije – 300 ECTS
Marketing i menadžment Master ekonomije – 300 ECTS

 

Mašinski fakultet
Studijski program Zvanje koje se stiče završetkom studijskog programa
Mašinstvo
– Proizvodno mašinstvo
– Inženjerski dizajn i primijenjena mehanika
– Termoenergetika i procesno mašinstvo
Master mašinstva – 300 ECTS – Proizvodno mašinstvo
Master mašinstva – 300 ECTS – Inženjerski dizajn i primijenjena mehanika
Master mašinstva – 300 ECTS – Termoenergetika i procesno mašinstvo

 

Pravni fakultet
Studijski program Zvanje koje se stiče završetkom studijskog programa
Pravo (Pale i Bijelјina)
– Javno pravo
– Građansko pravo-građanskopravni modul
– Građansko pravo-privrednopravni modul
– Krivično pravo
Master prava – 300 ECTS – Javno pravo
Master prava – 300 ECTS – Građansko pravo
Master prava – 300 ECTS – Krivično pravo

 

Tehnološki fakultet Zvornik
Studijski program Zvanje koje se stiče završetkom studijskog programa
Hemijsko inženjerstvo i tehnologija
– Hemijsko inženjerstvo i prehrambeno inženjerstvo
Master hemijskog inženjerstva – 300 ECTS
Master prehrambenog inženjerstva – 300 ECTS

 

Pravoslavni bogoslovski fakultet „Sveti Vasilije Ostroški“ Foča
Studijski program Zvanje koje se stiče završetkom studijskog programa
Teologija Master teologije – 300 ECTS

 

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Studijski program Zvanje koje se stiče završetkom studijskog programa
Fizičko vaspitanje Master fizičkog vaspitanja – 300 ECTS
Sport Master sporta – 300 ECTS
Master sportske rekreacije – 300 ECTS

 

Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje
Studijski program Zvanje koje se stiče završetkom studijskog programa
Industrijski menadžment Master industrijskog inženjerstva i menadžmenta – 300 ESTS
Industrijsko inženjerstvo za energetiku Master industrijskog inženjerstva za energetiku – 300 ECTS

 

Muzička akademija
Studijski program Zvanje koje se stiče završetkom studijskog programa
Vokalno-instrumentalni Master solo pjevanja – 300 ECTS
Master klavira – 300 ECTS
Master harmonike – 300 ECTS
Master violine – 300 ECTS
Master viole – 300 ECTS
Master flaute – 300 ECTS
Master gitare – 300 ECTS
Muzičko-pedagoško teorijski Master muzičke pedagogije – 300 ECTS
Master kompozicije – 300 ECTS
Master crkvenog pojanja – 300 ECTS

 

Fakultet poslovne ekonomije
Studijski program Zvanje koje se stiče završetkom studijskog programa
Međunarodna ekonomija Master ekonomije – 300 ECTS – Međunarodna ekonomija
Finansije, bankarstvo i osiguranje Master ekonomije – 300 ECTS – Finansije, bankarstvo i osiguranje
Digitalna ekonomija Master ekonomije – 300 ECTS – Digitalna ekonomija

 

Saobraćajni fakultet Doboj
Studijski program Zvanje koje se stiče završetkom studijskog programa
Saobraćaj
– Drumski i gradski saobraćaj
– Želјeznički saobraćaj
– Poštanski saobraćaj
– Telekomunikacije
– Logistika
Master saobraćaja – 300 ECTS – Drumski i gradski saobraćaj
Master saobraćaja – 300 ECTS – Želјeznički saobraćaj
Master saobraćaja – 300 ECTS – Poštanski saobraćaj
Master saobraćaja – 300 ECTS – Telekomunikacije
Master saobraćaja – 300 ECTS – Logistika

 

Polјoprivredni fakultet
Studijski program Zvanje koje se stiče završetkom studijskog programa
Polјoprivreda
– Bilјna proizvodnja
– Animalna proizvodnja
– Agroekonomika i ruralni razvoj
Master polјoprivrede – 300 ECTS – Bilјna proizvodnja
Master polјoprivrede – 300 ECTS – Animalna proizvodnja
Master polјoprivrede – 300 ECTS – Agroekonomika i ruralni razvoj
Šumarstvo
– Ekologija i zaštita šuma
– Osnivanje i gazdovanje šumama
– Zaštićena šumska područja i sporedni šumski proizvodi
Master šumarstva – 300 ECTS – Ekologija i zaštita šuma
Master šumarstva – 300 ECTS – Osnivanje i gazdovanje šumama
Master šumarstva – 300 ECTS – Zaštićena šumska područja i sporedni šumski proizvodi

 

Pedagoški fakultet Bijelјina
Studijski program Zvanje koje se stiče završetkom studijskog programa
Razredna nastava Master razredne nastave – 300 ECTS
Predškolsko vaspitanje i obrazovanje – dvogodišnji Master predškolskog vaspitanja – 300 ECTS
Predškolsko vaspitanje i obrazovanje – jednogodišnji Master predškolskog vaspitanja – 300 ECTS
Informatika u obrazovanju Master informatike u obrazovanju – 300 ECTS