ERASMUS+

Erasmus+ програм има за циљ подржати активности у подручју образовања, обуке, младих и спорта за период 2014. ̶ 2020.

Erasmus+ резултат је спајања 7 програма:

  • Програм цјеложивотног учења (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig);
  • Програм Млади на дјелу;
  • Пет програма намијењених међународној сарадњи (Програм Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, програми сарадње с индустријализованим државама у подручју високог образовања);
  • Нова акција о спорту.

Erasmus+ обезбјеђује средства за различите врсте активности у области образовања, обуке, младих и спорта. Програм даје могућности студентима, практикантима, особљу, те волонтерима за боравак у иностранству у одређеном периоду с циљем унапређења вјештина и запошљивости.

Програм подржава организације у раду у транснационалним партнерствима и дијељењу иновативних пракси у области образовања, обуке и младих.

Ко може учествовати у ERASMUS+ програму?

Појединци – студенти, стажисти, приправници, ученици, одрасли, млади, волонтери, наставници, тренери, омладински радници, професионалци организација активних у пољу образовања, обука и младих чине главну циљну групу програма. Треба имати у виду ипак да се појединци не могу директно пријавити за додјелу финансијске подршке, већ се морају обратити својој установи (нпр. универзитету), организацији или предузећу, које могу поднијети пријаву.

Институције које имају право да учествују у пројектима Erasmus+ првенствено морају да припадају тзв. програмским земљама, док су поједини дијелови програма, нарочито они који се односе на високо образовање, отворени и за учеснике из тзв. партнерских земаља (У ову категорија спада Босна и Херцеговина).

 

Акције доступне БиХ у Erasmus+ програму:

Кључна активност 1:

– међународна кредитна мобилност

– заједнички магистарски програми

– мобилност за младе

– велике мреже европских волонтерских сервиса

Кључна активност 2:

– изградња капацитета у високом образовању

– савези знања

– савези секторских вјештина

– стратешка партнерства

Кључна активност 3:

– подршка реформи политика

Активности Jean Monnet

Спорт

– партнерства сарадње

Корисни линкови:

Више о Erasmus+ програму:  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

Програмски водич: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide

Отворени позиви: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/calls_en