Старт / Наука / Канцеларија за НИР / Проректор за НИР

Проректор за НИР

Проректор за науку, истраживање и развој

Доц. др Синиша Берјан

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
 sinisa.berjan@ues.rs.ba

 

Биографија

Синиша Берјан је проректор за науку, истраживање и развој на Универзитету у Источном Сарајеву и руководилац Катедре за агроекономију и рурални развој на Пољопривредном факултету Универзитета у Источном Сарајеву. Дипломирао je на Пољопривредном факултету (општи смјер) Универзитета у Источном Сарајеву, 2005. Године, а магистрирао (2009) и докторирао (2014) на Пољопривредном факултету Универзитета у Болоњи (Италија). Регионални предсједник Међународне асоцијације за заштиту животне седине и рурални развој са сједиштем у Јапану (International Association of Environmental and Rural Development – ISERD). Члан ЕУ Програмског комитета Храна, Пољопривреда, Рибарство и Биотехнологија из Републике Српске у „HORIZONU 2020 – оквирни програм Европске Уније за истраживање и иновације 2014-2020“. Објавио преко 130 научних радова националног и међународног карактера у часописима и тематским зборницима, и учествовао у раду бројних научних и стручних скупова у земљи и иностранству.  Члан редакције и/или научног одбора више међународних часописа (AGROFOR International Journal, International Journal „Agriculture and Forestry““, Perm Agrarian Journal, International Journal of Environmental and Rural Development – IJERD; Journal of Central European Agriculture – JCEA итд.). Стручно се усавршавао у Норвешкој, Италији и Русији. Генерални секретар Организационог одбора Међународног пољопривредног симпозијума „AGROSYM“. Члан Европског тима за предузетништво у Републици Српској. Учествовао у више националних и међународних пројеката (IPA, TEMPUS, FAO / SVG, ERASMUS +) као координатор или члан пројектног тима. Активно говори енглески и италијански језик.