Вијести – Саобраћајни факултет

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредни професор – Милан Милотић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредни професор, ужа научна област Друга инжењерства и технологије. Прилог: Извјшетај

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистента – Слободан Нешић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистента за разматрање конкурсног материјала за ужу научну област Транспортно инжењерство, Саобраћајни факултет Добој Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента – Дуња Радовић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента за ужу научну област Транспортно инжењерство. Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора – Мирослав Костадиновић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора, ужа научна област: Аутоматика и роботика. Прилог: Извјештај

Прочитајте